1145/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki Suomenlinnan hoitokunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomenlinnan alueen ja rakennusten hallintaa, hallintoa, hoitoa ja kunnostusta varten on opetusministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta.

Suomenlinnan hoitokunnan hallintaan kuuluvista alueista ja rakennuksista säädetään tarkemmin asetuksella.

2 §

Suomenlinnan hoitokuntaa johtaa ja valvoo johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 §

Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus periä tuottamistaan suoritteista maksuja, joista säädetään asetuksella. Maksuja määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

4 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja sillä kumotaan Suomenlinnan hoitokunnasta 21 päivänä toukokuuta 1976 annettu asetus (427/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suomenlinnan hoitokunnan palveluksessa oleva henkilökunta siirtyy tämän lain voimaan tullessa tässä laissa tarkoitetun Suomenlinnan hoitokunnan palvelukseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 172/88
Sivistysvaliok. miet. 19/88
Suuren valiok. miet. 152/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.