1134/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maahantuonnin yhteydessä suoritettavien kasvintarkastusmaksujen kantamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetun lain 2§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa laissa (138/81):

1 §

Tullilaitos kantaa kasvinsuojelulain (127/81) ja eräiden taimitarhatuotteiden viljelemisen ja kaupan valvonnasta annetun lain (190/60) sekä niiden nojalla annettujen säännösten perusteella maahantuonnin yhteydessä valtiolle suoritettavat tarkastusmaksut.

Tarkastusmaksujen määräämisestä, kantamisesta ja palauttamisesta sekä muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty tai määrätty.

2 §

Tullilaitos tilittää kantamansa tarkastusmaksut kuukausittain maatilahallitukselle.

3 §

Tarkemmat määräykset tullilaitokselle tämän asetuksen mukaan kuuluvista tehtävistä antaa tarvittaessa tullihallitus.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan elävien kasvien ja kasvinosien sekä taimitarhatuotteiden tarkastuksesta maahantuonnin yhteydessä suoritettavien maksujen kantamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annettu asetus (514/75).

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.