1127/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 4 päivänä toukokuuta 1973 annetun asetuksen (376/73) 6, 8 ja 9§,

näistä 8§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1985 annetulla asetuksella (395/85), sekä

muutetaan 1, 4 ja 5§, 9 a§:n 1 momentti ja 11§,

näistä 9 a§ sellaisena kuin se on mainitussa 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

1 §

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/73) 5§:n 1 momentissa tarkoitettu kirjallinen vakuutus on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Kirjallinen hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi sekä päätös maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja oikeudenkäyntiavustajan määräämisestä voidaan laatia oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisille lomakkeille.

Maksuttoman oikeudenkäynnin lomakkeita saadaan maksutta valtion painatuskeskuksesta. Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1§:n 1 momentissa ja 5§:n 1 momentissa mainittujen viranomaisten on pidettävä vakuutus- ja hakemuslomakkeita niitä tarvitsevien saatavissa.

4 §

Todistukseksi maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja oikeudenkäyntiavustajan määräämisestä on hakijalle sekä määrätylle tai hyväksytylle avustajalle pyynnöstä annettava jäljennös päätöksestä.

5 §

Muutoksenhakua tai vastauksen antamista varten säädettynä aikana käsitellyn hakemuksen johdosta annettu päätös maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä ja oikeudenkäyntiavustajan määräämisestä on viran puolesta toimitettava muutoksenhakutuomioistuimeen.

9 a §

Oikeusministeriö suorittaa tuomioistuimen päätöksen nojalla avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen. Korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuden ja vankilaoikeuden päätöksen nojalla avustajalle tulevan palkkion suorittaa kuitenkin asianomainen tuomioistuin.


11 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.