1108/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 6 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/66) 6 ja 7§, näistä 6§ sellaisena kuin se on 3 päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (823/78), näin kuuluviksi:

6 §

Verovelvollisen on kultakin kalenterikuukaudelta annettava kuukausi-ilmoitus viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 25 päivänä tai, jos mainittu päivä on pyhäpäivä, arkilauantai tai juhannusaatto, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kultakin tilikaudelta on annettava tilikausi-ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

7 §

Vakuutusmaksusta suoritettavasta verosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä liikevaihtoverolaissa (532/63) on säädetty liikevaihtoverosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu tilikausi-ilmoitus annetaan ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeiseltä tilikauden osalta. Ennen lain voimaantuloa päättyvältä verokaudelta annetaan veroilmoitus lääninverovirastolle noudattaen ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Lääninverovirasto toimittaa verotuksen ennen vuotta 1989 päättyneeltä verokaudelta jokaisen verovelvollisen kohdalta, jollei liikevaihtoverotoimisto ole sitä toimittanut, ja vahvistaa sen verollisen määrän, mistä verovelvollisen on veroa suoritettava. Verotuksen toimittamisen määräaikaan ei sovelleta liikevaihtoverolain 46§:n 1 momentissa olevaa tilikauteen kohdistuvan maksuunpanon määräaikaa.

Ennen vuotta 1989 päättyneeltä verokaudelta muutosta haettaessa on noudatettava ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita määräaikoja sekä liikevaihtoverolain 62§:n 2 momenttia sellaisena, kuin se oli voimassa ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 199/88
Valtiovarainvaliok. miet. 89/88
Suuren valiok. miet. 209/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.