1101/1988

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1988

Ympäristöministeriön päätös eräiden korkotukilainojen koroista

Ympäristöministeriö on kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (65/72) 7§:n 2 momentin, eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettävistä korkotukilainoista 10 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain (836/78) 5§:n 2 momentin, eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (83/82) 10§:n 3 momentin ja vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 5 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62 /85), hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon ja asian oltua valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt:

1 §

1)Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko asuntoaluehankinnan korkotukiluotoista saa olla toistaiseksi enintään 8½ prosenttia.

2)Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnetyistä korkotukilainoista saa olla toistaiseksi enintään 9 prosenttia.

3)Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko lämmityslaitoshankkeiden korkotukilainoista saa olla ennen vuotta 1986 hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 9 prosenttia sekä 1.1.1986 lukien hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 9§12 prosenttia.

4)Lainanantajan perimä vuotuinen korko vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitetuista korkotukilainoista saa olla ennen vuotta 1986 hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 8§12 prosenttia sekä 1.1.1986 lukien hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 9 prosenttia.

2 §

Kiinnitysluottopankki voi kuitenkin periä 1§:n 2-4 kohdassa tarkoitetusta korkotukilainasta enintään §12 prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa kuin se maksaa siitä obligaatiolainasta, josta korkotukilaina on myönnetty.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden korkotukilainojen koroista 11 päivänä toukokuuta 1988 annettu ympäristöministeriön päätös (417/88).

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1988

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Esittelijä
Jouko Narikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.