1100/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä

Valtioneuvosto on oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (639/82) 3 ja 4§:n, 5 §:n 1 momentin sekä 8§:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Korkotukilainan korko

Rahalaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa ylittää enintään puolellatoista prosenttiyksiköllä Suomen Pankin peruskoron määrän. Kuitenkin milloin laina-aika määräytyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, rahalaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa ylittää enintään yhdellä prosenttiyksiköllä Suomen Pankin peruskoron määrän.

2 §
Asunnon kohtuullinen enimmäishinta

Vastaantulolaina tai osa siitä voidaan hyväksyä korkotukilainaksi vain, mikäli sillä hankittavan asunnon hinta ei ylitä seuraavaa asunnon sijaintikunnan ja koon mukaan määräytyvää enimmäishintaa:

Asunnon koko m2
Asunnon sijaintikunta alle 45 45-60 yli 60
mk/m2 mk/m2 mk/m2
1. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 10 300 9 200 8 300
2. Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Kirkkonummi ja Tuusula 7 900 7 100 6 800
3.muut kunnat 7 000 6 500 6 200
3 §
Korkotukilainan enimmäismäärä

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunnon sijaintikunnan mukaan enintään seuraavan suuruinen osa vastaantulolainasta:

Asunnon sijantikunta Lainan enimmäismäärä mk/m2 Lainan enimmäismäärä mk
1. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 7 000 340 000
2. Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Kirkkonummi ja Tuusula 5 600 300 000
3.muut kunnat 4 800 280 000
4 §
Luottovarauskorvaus

Valtion varoista maksetaan rahalaitokselle luottovarauskorvausta kustakin myönnetystä korkotukilainasta 0,70 prosenttia korkotukilainan pääomasta.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä (1237/87).

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1988

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Apulaisosastopäällikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.