1076/1988

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), päättänyt:

1 §

Eläkkeensaajjen asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä arvioidaan muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asuntoosuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvan eläkkeensaajan asumiskustannuksiksi asunnon hoitomenot seuraavien keskimääräisten lämmitys- ja vesikus. tannusten sekä enintään keskimääräisten kunnossapitokustannusten mukaisesti:

1) jos asunnossa on keskuslämmitys- tai siihen verrattava muu kiinteä lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriä kohden kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä: Asunnon sijainti

mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 3,05
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 3,80
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 4,70

2) jos asunnossa on muu kuin kohdassa mainittu lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainni mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriä kohden kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 2,05
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 2,55
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 3,05

3) vesikustannuksiksi arvioidaan 47 markkaa kuukaudessa kutakin perheenjäsentä kohden, jos asunnossa on vesijohto ja lämmin vesi, sekä muutoin 9,50 markkaa kuukaudessa kutakin perheenjäsentä kohden; sekä

4) asunnon kunnossapitokustannuksiksi arvioidaan 51 markkaa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa mainittuja markkamääriä korotetaan 30 prosentilla, jos rakennus on valmistunut tai perusparannettu ennen vuotta 1974.

Yksinäisen henkilön asunnon pinta-alan kohtuullisena neliömetrimääränä otetaan huomioon enintään 70 neliömetriä sovellettaessa 1 momentin 1 ja 2 kohtaa. Kutakin asunnossa asuvaa perheenjäsentä kohden sanottua rajaa korotetaan 15 neliömetrillä.

2 §

Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia, lämmityskustannukset arvioidaan siten kuin 1 §:ssä on säädetty. Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly vedestä aiheutuvia kustannuksia eikä eläkkeensaaja suorita vuokran tai vastikkeen yhteydessä erillistä kiinteää vesimaksua, vesikustannukset arvioidaan siten kuin 1 §:ssä on säädetty.

3 §
Tämän päätöksen mukaisia asumiskustannuksia määrättäessä voidaan käyttää väestörekisterikeskuksessa pidettävän rakennus- ja huoneistorekisterin tai muun rekisterin tietoja, jollei muuta selvitystä ole esitetty.
4 §

Tämän päätöksen mukaiset markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin pistelukua 976, jonka mukaan vuoden 1989 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.