1070/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun lain 16 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1118/83), näin kuuluvaksi:

16 §

Valtionosuus lasketaan kunnittain kuntien kantokykyluokituksesta annetussa laissa (649/85) tarkoitettujen kantokykyluokkien perusteella seuraavasti:

Kunnan kantokykyluokka Vaitionosuus prosentteina kustannuksista
1 66
2 62
3 57
4 53
5 50
6 46
7 43
8 39
9 35
10 29

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja on Voimassa Vuoden 1990 loppuun.

Laki sovelletaan laskettaessa valtionosuutta vuosilta 1989 ja 1990.

Hallituksen esitys 194/88
Sosiaalivaliok. miet. 27/88
Suuren valiok miet. 172/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.