1062/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki rakennuslain 53 § : n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 53 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä elokuuta 1977 annetulla lailla (609/77), uusi näin kuuluva 4 momentti:

53 §

Sen estämättä mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, valtioneuvosto voi myöntää Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungille luvan lunastaa alueen, joka kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoitettu asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen. Alueeseen voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Hallituksen esitys 98/88
Toisen lakivaliok. miet. 15/88
Suuren valiok. miet. 15/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
KajBärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.