1060/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 2 lukuun uusi näin kuuluva 8 a §:

8a§

Sen estämättä mitä edellä on säädetty viran perustamisesta ja lakkauttamisesta ja viran nimen, opetusalan ja tehtäväpiirin muuttamisesta asetuksella sekä viran siirtämisestä ministeriön päätöksellä, seuraavien virastojen peruspalkkaiset virat, lukuun ottamatta 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ja muita johto- ja päällikkötehtäviä varten perustettuja tai perustettavia sekä näihin asetuksella rinnastettavia virkoja, perustaa ja lakkauttaa asianomainen virasto, joka myös saa muuttaa viran nimen, opetusalan ja tehtäväpiirin sekä siirtää viran:

1) korkeakoulut;

2) Valtionhallinnon kehittämiskeskus;

3) Teknologian kehittämiskeskus;

4) säteilyturvakeskus; sekä

5) asetuksella säädettävät valtion tutkimuslaitokset.

Asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitettujen päätösten edellytyksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallitiksen esitys 79/88
Toisen lakivaliok. miet. 13/88
Suuren valiok. miet. 143/88

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.