1027/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Asetus markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan markkinatuomioistuimesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (508/78) 2 ja 3 § sekä 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Markkinatuomioistuimessa on sihteerin virka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Markkinatuomioistuimessa voi lisäksi olla toimistosihteerin ja konekirjoittajan virkoja sekä tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

3 §

Markkinatuomioistuimen sihteerin tehtävänä on esitellä markkinatuomioistuimen ja sen puheenjohtajan ratkaistavat hallintoasiat sekä huolehtia muiden hallintoasioiden hoitamisesta.

Sihteerin on puheenjohtajan ohjeiden mukaan avustettava markkinatuomioistuimen käsiteltävien asioiden vireilletuloon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden valmistelussa.

Muun henkilöstön tehtävistä määrää markkinatuomioistuimen puheenjohtaja.

5 §

Markkinatuomioistuin ja puheenjohtaja määräävät vastaavasti 1 momentissa tarkoitetun viran hoidosta virkavapauden aikana ja viran ollessa avoinna.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.