1001/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Asetus radiotutkintomaksuista

Liikenneministerin esittelystä säädetään eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun lain (806/42) 3§:n ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Tutkittavan tulee suorittaa radiolähettimen käyttäjältä radioasetuksen (821/88) 8§:n nojalla vaadittavan erityisen kelpoisuuden toteamiseksi suoritettavasta tutkinnosta tutkinnon toimittajalle etukäteen osallistumiskerralta:

1)ilmailun rajoitetusta radiopuhelimenhoitajan tutkinnosta, merenkulun yleisestä tutkinnosta ja aluksen radioasemanhoitajan tutkinnosta sekä vastaavista tutkinnoista 250 markkaa;

2)ilmailun ja merenkulun muista kuin 1) kohdassa mainituista tutkinnoista sekä vastaavista tutkinnoista 170 markkaa;

3)radioamatööritutkinnosta 90 markkaa.

Tutkinnon toimittajalla on oikeus periä tutkittavalta korvaus tutkinnon järjestämisestä aiheutuneista matkakustannuksistaan sen mukaan kuin valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksesta on säädetty tai määrätty.

2 §

Jos kuulustelut tapahtuvat merenkulkuoppilaitosten kurssin tai loppututkinnon yhteydessä ryhmittäin, tulee tutkinnon toimittajalle suorittaa puolet edellä mainitusta palkkiosta.

3 §

Telehallintokeskus perii valtiolle erityistä kelpoisuutta osoittavasta todistuksesta 220 markkaa. Todistus luovutetaan maksua vastaan.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.