973/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1981 saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 12§:n 2 momentti sekä

lisätään 12§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

12 §

Avustuksen myöntää hakemuksesta lääninhallitus. Ympäristöministeriö vahvistaa lääneittäiset avustuskiintiöt sen jälkeen, kun lääninhallitukset ovat toimittaneet ministeriölle yhteenvedot hakemuksista.

Avustukseen sovelletaan valtioneuvoston päätöstä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 97/88
Valtiovarainvaliok. miet. 54/88
Suuren valiok. miet. 118/88

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.