968/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Asetus kaivosasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/65) 8§, 9§:n 1 momentti, 19§:n 1 momentti ja 27§, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä lokakuuta 1981 annetussa asetuksessa (704/81), näin kuuluviksi:

8 §

Valtaajan kauppa- ja teollisuusministeriölle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 30 markkaa hehtaarilta laskettuna valtausalueen valtauskirjaan merkityn suuruuden mukaan.

9 §

Valtaajan maanomistajalle suoritettava vuotuinen valtauskorvaus on 60 markkaa hehtaarilta laskettuna alueen valtauskirjaan merkityn pinta-alan mukaan.


19 §

Kaivosoikeuden haltijan maanomistajalle suoritettavan vuotuisen kaivospiirimaksun suuruus on 120 markkaa hehtaarilta. Kaivospiirimaksu suoritetaan myös apualueelta.


27 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneisiin oikeussuhteisiin on kaivoslain 73§:ssä säädetyin edellytyksin sovellettava kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen (276/43) ja kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (619/50) säännöksiä. Kaivospiiristä suoritettava alkuperäinen vuotuinen puolustusmaksu on kuitenkin 1 500 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.