957/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Laki hovioikeuden viroista ja toimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hovioikeuden viroista ja toimista 14 päivänä huhtikuuta 1976 annetun lain (319/76) nimike, 2§:n 1 ja 3 momentti ja 3§ sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Laki

hovioikeuden viroista

1 §

Kelpoisuusvaatimuksena presidentin ja hovioikeuden jäsenen virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä taitoa ja kokemusta tuomarintehtävissä.

2 §

Käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä voidaan hovioikeuteen määräajaksi nimittää ylimääräisiä ylemmän ja alemman palkkausluokan hovioikeudenneuvoksia. Ylimääräisellä hovioikeudenneuvoksella on oltava 1§:n 2 momentissa mainittu kelpoisuus.


Ylimääräisellä hovioikeudenneuvoksella on oikeus palkkaukseen samojen perusteiden mukaan kuin hovioikeudenneuvoksen viran haltijalla. Jos ylimääräinen hovioikeudenneuvos on ennestään valtion virassa, hän vapautuu sen hoitamisesta siksi määräajaksi, joksi hänet on nimitetty.

3 §

Muista hovioikeuden viroista säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulu>kuuta 1988.

Hallituksen esitys 90/88
Toisen lakivaliok. miet.11/88
Suuren valiok. miet. 109/88

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.