954/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Laki jakolain 293 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain 293 a§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (263/79), ja

muutetaan 293 a§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluvaksi:

293 a §

Ylimääräisellä maaoikeustuomarilla ja maaoikeusinsinöörillä on oikeus palkkaukseen samojen perusteiden mukaan kuin vakinaisella maaoikeustuomarilla ja maaoikeusinsinöörillä. Jos ylimääräinen maaoikeustuomari tai maaoikeusinsinööri on ennestään valtion virassa, hän vapautuu sen hoitamisesta siksi määräajaksi, joksi hänet on nimitetty maaoikeuteen.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Hallituksen esitys 86/88
Toisen lakivaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 106/88

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.