951/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vakuutusoikeudesta 17 päivänä tammikuuta 1958 annetun lain (14/58) 2§, 4§:n 4 momentti sekä 6 ja 11§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetuilla laeilla (1003/73 ja 218/80) ja 4§:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi:

2 §

Vakuutusoikeudessa on vakuutusylituomari sekä vanhempia ja nuorempia vakuutustuomareita. Vakuutusoikeudessa on lisäksi lääkärijäseniä ja, sen mukaan kuin erikseen säädetään, muita maallikkojäseniä sekä tarpeellinen määrä maallikkojäsenten varajäseniä.

Vakuutusoikeuteen voidaan nimittää määräajaksi ylimääräisiä vanhempia ja nuorempia vakuutustuomareita. Ylimääräisellä vakuutustuomarilla on oikeus palkkaukseen samojen perusteiden mukaan kuin vakuutustuomarilla. Jos ylimääräinen vakuutustuomari on ennestään valtion virassa, hän on virkavapaana sen ajan, joksi hänet on nimitetty ylimääräiseksi vakuutustuomariksi.

Vakuutusylituomarin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa virassa vanhin vanhempi vakuutustuomari. Vanhemman vakuutustuomarin sijaisena on vakuutustuomari ja nuoremman vakuutustuomarin sijaisena vakuutustuomari tai vakuutusoikeuden määräämä vakuutussihteeri.

4 §

Muut kuin 1-3 momentissa mainitut vakinaiset virkamiehet nimittää vakuutusoikeus.


6 §

Asian esittelyn vakuutusoikeudessa toimittavat vakuutussihteerit, myös jäseninä toimiessaan, sekä oikeuden määräämät muut virkamiehet.

11 §

Vakuutusylituomaria ja vakuutusoikeuden muuta jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Hallituksen esitys 68/88
Lakiasiainvaliok. miet. 9/88
Suuren valiok. miet. 98/88

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.