946/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun lain 4§:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (528/81), uusi näin kuuluva 2 momentti:

4 §

Tähän lakiin perustuvan korvauksen ulosmittauksesta on muutoin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa ja ulosottolaissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 4/88
Toisen lakivaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 97/88

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.