911/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Asetus ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista 7 päivänä marraskuuta 1980 annetun asetuksen (731/80) 2 §, sellaisena kuin se on 16 päivänä lokakuuta 1987 annetussa asetuksessa (775/87), sekä

lisätään 7 ja 8§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Jäljempänä mainituista suoritteista peritään maksu seuraavasti:

1) Suoraan tilastoihin tai havaintopäiväkirjoihin perustuvat selvitykset, ensimmäiseltä arkin lehdeltä 90 mk
kultakin seuraavalta arkin lehdeltä 56 mk
2) Lämmitystä varten lasketut astepäivät, luvulta 22 mk
3) Sanomalehtiä varten laaditut ennustekartat, kappaleelta 24 mk
7 §

Milloin tilaaja harjoittaa ilmatieteen laitoksen luvalla suoritteen jälleenmyyntiä tai käyttää suoritetta olennaisesti hyväkseen ylläpitämässään tieto- tai muussa vastaavassa palvelutoiminnassa, suoritteesta peritään tilaajalta käyttömaksu. Jälleenmyynnissä käyttömaksu on suoritteen omakustannusarvo lisättynä enintään 50 prosentilla suoritteen jälleenmyynnin arvioidusta markkamäärästä. Tieto- tai muussa vastaavassa palvelutoiminnassa käyttömaksu on enintään 60 prosenttia tilaajalle kertyvistä palvelun ylläpitomaksuista. Käyttömaksun tulee olla kuitenkin vähintään suoritteen omakustannusarvon suuruinen.

8 §

Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos se on vähemmän kuin 20 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.