894/1988

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Sitten kun eduskunnalle on annettu esitys laiksi tullitariffilain liitteinä olevien tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta, valtioneuvosto on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 5§:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt määrätä, että jäljempänä mainituista tavaroista kannetaan tullia seuraavasti:

TULLITARIFFI

XI OSA TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT

61. Ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

Nimikkeen n:o Tavara Tulli
1. 2. 3.
61.01 Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 61.03 kuuluvat:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.02 Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 61.04 kuuluvat:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79 B. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.03 Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. puuvillaa 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta:
puvut:
a. muuntokatkokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
II. takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit:
a. katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
III.muut 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.04 Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. muuta tekstiiliainetta:
I.puvut:
a. synteettikatkokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
II.jakut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit:
a. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
III.muut 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.05 Miesten ja poikien paidat, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 10,48
B. puuvillaa 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.06 Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. puuvillaa 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.07 Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 10,48
B. puuvillaa 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta:
I. kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat:
a. katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
II.muut 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.08 Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 10,48
B. muuta tekstiiliainetta:
I. yöpaidat ja pyjamat:
a. puuvillaa 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
II.aamupuvut, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat:
a. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
III.muut 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.09 T-paidat sekä aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 10,48
B. muuta tekstiiliainetta:
I. T-paidat:
a. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
II.aluspaidat:
a. puuvillaa 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
III.muut 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.10 Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.11 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 10,48
B. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.12 Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. muuta tekstiiliainetta:
I.verryttelypuvut:
a. puuvillaa tai synteettikatkokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
b. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
II.muut 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27
61.14 Muut vaatteet, neulosta:
A. villaa tai hienoa eläimenkarvaa 27 %
vähin tulli 1 kg 11,79
B. puuvillaa tai katkottua tekokuitua 35 %
vähin tulli 1 kg 15,38
C. muuta tekstiiliainetta 35 %
vähin tulli 1 kg 22,27

XVI OSA KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

84. Ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

1. 2. 3.
84.81 Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit:
A. ajoneuvojen sisärenkaiden ilmaventtiilit; aerosoliventtiilit vapaa
B. muut laitteet 7,4 %
C. osat:

85. Ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

1. 2. 3.
85.28 Televisiovastaanottimet (myös videomonitorit ja videoprojektorit), myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin radiovastaanottimin tai äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaittein:
A. videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, johin on yhdistetty samaan ulkokuoreen videoviritin 4,4 %
B. muut 21 %

TEOLLISUUSTULLILUETTELO

Nimike Tavara Teollisuustulli
39.26.C. Tuotteet, jotka käytetään ioninvaihtimina kloorin ja lipeän valmistuksessa vapaa vuoden 1988 loppuun
40.10.B.II. Telamatot, joissa on tekstiiliainetta ja joita teollisuus käyttää moottorikelkkojen valmistukseen 7 %
40.11 40.12 40.13.A. 40.13.C. Kuorma-autojen ja linja-autojen alustojen, kuorma-autojen perävaunujen, traktoreiden ja konekäyttöisten teollisuustrukkien sekä 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistolla varustettujen koneiden tehdasmaiseen valmistukseen käytettävät sisä- ja ulkorenkaat ja kehänauhat, ei kuitenkaan polkupyörien ja mopojen sisä- ja ulkorenkaat eikä umpikumirenkaat 13 %
84.09.B. Osat alanimikkeisiin 84.07.C. ja 84.08.C. liittyvien teollisuustullietujen tarkoittamien moottorien valmistukseen vapaa
84.83.B. Tavarat perämoottoreiden tai 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistolla varustettujen koneiden valmistukseen tai alanimikkeisiin 84.07.C. ja 84.08.C. liittyvissä teollisuustullieduissa mainittuun tarkoitukseen vapaa
85.16.C. Ns. höyrystyslaivat, jotka käytetään muovikalvoa tai sen kaltaista tavaraa metalloitaessa vapaa

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.