886/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Oikeusministeriön päätös kihlakunnanoikeuden lautamiehen palkkion perusteista

Oikeusministeriö on päättänyt kihlakunnanoikeuden lautakunnasta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun lain 16§:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa laissa (266/78):

1 §

Lautamiehen palkkio istuntopäivältä on vähintään 250 markkaa.

Jos lautamies on ollut istunnossa yli kuusi tuntia, on istuntopalkkio 375 markkaa ja jos lautamies on ollut istunnossa yli yhdeksän tuntia, on istuntopalkkio 500 markkaa.

Tämän päätöksen estämättä palkkio voidaan kunnan palkkiosäännössä määrätä suuremmaksi kuin 1 ja 2 momentissa on sanottu.

2 §

Kunakin istuntopäivänä saapuvilla olevista lautamiehistä virkaiältään vanhimman tulee pitää läsnä olevista lautamiehistä kihlakunnantuomarin määräämällä tavalla luetteloa, jota säilytetään tuomiokunnan kansliassa. Kunnalle on annettava luettelosta lautamiehen palkkion suorittamista varten tarpeelliset tiedot.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marras>kuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan kihlakunnanoikeuden lautamiehen palkkion perusteista 7 päivänä marraskuuta 1985 annettu oikeusministeriön päätös (865/85).

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.