800/1988

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1988

Asetus pääkaupunkiseudun henkilölähiliikenteessä valtionrautateillä noudatettavasta vyöhyketariffista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan pääkaupunkiseudun henkilölähiliikenteessä valtionrautateillä noudatettavasta vyöhyketariffista 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (167/74) 3§, sellaisena kuin se on 25 päivänä syyskuuta 1987 annetussa asetuksessa (761/87), näin kuuluvaksi:

3 §

Vyöhyketariffin mukaisina lippuina myydään kertalippuja, kymmenen matkan lippuja ja kuukausilippuja. Toisen luokan lippujen hinnat ovat:

Kelpoisuus Kertalippu mk 10 matkan lippu mk Kuukausilippu mk
yhdellä vyöhykkeellä 6,50 55,00 145,00
kahdella ,, 10,00 85,00 260,00
kolmella ,, 14,00 119,00 365,00
neljällä ,, 18,50 157,00 435,00
viidellä ,, 23,00 196,00 535,00
kuudella ,, 28,00 238,00 595,00

Rautatiehallitus määrää ne vyöhykerajoilla olevat siirtymäalueet, joilla sovelletaan pienemmän vyöhykelukumäärän mukaista tariffia, vaikka kokonaismatkaan sisältyykin kahden tai useamman vyöhykkeen osuutta.

Muuten näihin lippuihin sovelletaan valtionrautateiden tariffisäännön sisältävän asetuksen määräyksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, kuitenkin siten, että siinä säädettyjä maksuja sovelletaan myös ennen sanottua päivää myytävien useammaksi kuukaudeksi kelpaavien kuukausilippujen siihen hinnan osaan, joka kohdistuu tammikuun 1 päivän 1989 jälkeiseen täyteen kelpoisuuskuukauteen.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.