794/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (424/88) 26 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen (424/88) 26 §:ssä tarkoitettuja tilivirastoja ovat:

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoasiainministeriö

Oikeusministeriö

Sisäasiainministeriö

Lääninhallitukset

Väestörekisterikeskus

Helsingin poliisilaitos

Keskusrikospoliisi

Suojelupoliisi

Liikkuva poliisi

Rajavartiolaitos

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiokonttori

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Verohallitus

Tullihallitus

Rahapaja

Tilastokeskus

Pankkitarkastusvirasto

Taloudellinen suunnittelukeskus

Rakennushallitus

Valtionhallinnon kehittämiskeskus

Valtion painatuskeskus

Valtion tietokonekeskus

Valtion ravitsemiskeskus

Opetusministeriö

Helsingin yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Joensuun yliopisto

Kuopion yliopisto

Turun yliopisto

Tampereen yliopisto

Åbo Akademi

Vaasan korkeakoulu

Lapin korkeakoulu

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

Teknillinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Turun kauppakorkeakoulu

Sibelius-Akatemia

Teatteri korkeakoulu

Taideteollinen korkeakoulu

Valtion opintotukikeskus

Kouluhallitus

Ammattikasvatushallitus

Suomen Akatemia

Valtionarkisto

Museovirasto

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilahallitus

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Metsähallitus

Maanmittaushallitus

Maatalouden tutkimuskeskus

Metsäntutkimuslaitos

Valtion margariinitehdas

Valtion viljavarasto

Liikenneministeriö

Tie- ja vesirakennushallitus

Autorekisterikeskus

Ilmatieteen laitos

Telehallintokeskus

Rautatiehallitus

Ilmailuhallitus

Posti- ja telehallitus

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Merenkulkuhallitus

Elinkeinohallitus

Kilpailuvirasto

Patentti- ja rekisterihallitus

Lisenssivirasto

Teknillinen tarkastuskeskus

Geologian tutkimuskeskus

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Teknologian kehittämiskeskus

Merentutkimuslaitos

Matkailun edistämiskeskus

Valtion hankintakeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojeluhallitus

Tapaturmavirasto

Sosiaalihallitus

Lääkintöhallitus

Kansanterveyslaitos

Säteilyturvakeskus

Työvoimaministeriö

Ympäristöministeriö

Asuntohallitus

Vesi- ja ympäristöhallitus

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988. Päätöstä sovelletaan valtion painatuskeskukseen, valtion tietokonekeskukseen ja valtion ravitsemiskeskukseen vuoden 1988 loppuun.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vanhempi hallitussihteeri
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.