Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

783/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Rakennussuojeluasetus

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun rakennussuojelulain (60/85) 26 §:n nojalla:

1 §

Periaatteellisesti tärkeiden rakennussuojelukysymysten käsittelyä ja rakennussuojelun yleistä kehittämistä varten ympäristöministeriön yhteydessä on neuvoa-antavana elimenä rakennussuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään 13 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnassa on oltava ainakin rakennussuojelun kannalta keskeisten valtion viranomaisten ja laitosten sekä kulttuurihallinnon, kuntien keskusjärjestöjen, kiinteistönomistajien, rakennusalan samoin kuin rakennuskulttuurin kannalta keskeisten järjestöjen edustajat.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

2 §

Ennen rakennussuojelulain mukaisen rakennussuojeluasian esittelyä valtioneuvostossa, ympäristöministeriön tulee pyytää opetusministeriön lausunto, jos päätösesitys poikkeaa museoviraston kannasta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.