775/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1118/87), uusi 9 kohta seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


9) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 50 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoiminnan harjoittamiseen 400 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Hallituksen esitys 53/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 88/88

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.