774/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 25 ja 26 kohta, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä toukokuuta 1987 annetussa laissa (483/87), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 27 kohta seuraavasti:

3 §

Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella:


25) liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestäminen ja hallinnointi;

26) sijoitusrahastotoiminta; sekä

27) optioyhteisön toiminta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Hallituksen esitys 53/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 88/88

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.