751/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1988

Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkamerkistä ja henkilökortista

Sisäasiainministeriö on 23 päivänä elokuuta 1985 annetun poliisiasetuksen 64 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1162/87), päättänyt:

Poliisin virkamerkkinä ja henkilökorttina on käytettävä tämän päätöksen mukaisia kortteja.

2 §

Virkamerkki ja henkilökortti on 100 x 70 millimetrin kokoinen kulmistaan pyöristetty muovinen kortti.

Poliisikokelaalle ja muulle poliisimiehelle, joka ei ole virassaan vakinainen, voidaan 1 momentissa mainitun virkamerkin sijasta antaa virkamerkki, joka on 130 x 100 millimetrin kokoinen taitettava muovikantinen kortti.

Virkamerkissä ja henkilökortissa on ohjeteksti suomen ja ruotsin kielellä. Virkamerkin kääntöpuolella on tummansinisellä pohjalla harmaa poliisin tunnuskuva. Henkilökortin kääntöpuoli on harmaa.

3 §

Virkamerkkiin ja henkilökorttiin merkitään sen numero sekä haltijan henkilötunnus, nimi, virka-asema ja yksikkö. Virkamerkki ja henkilökortti varustetaan haltijan valokuvalla.

4 §

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat ohjeet poliisin virkamerkistä ja henkilökortista.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan poliisin virkamerkistä 30 päivänä maaliskuuta 1983 annettu sisäasiainministeriön päätös (359/83).

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1988

Sisäasiainministeri
JARMO RANTANEN

Hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Juhani Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.