738/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rikoslain 1 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1963, 23 päivänä toukokuuta 1975 ja 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetuilla laeilla (320/63, 350/75 ja 602/76), uusi näin kuuluva 4 momentti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

11 §

Suomen viranomaisen kutsusta tai nimen omaisella suostumuksella toisesta valtiosta tän ne riita- tai hakemusasiassa todistajaksi ta asiantuntijaksi tullutta ei saa Suomessa panna syytteeseen tai vangita eikä hänen henkilökoh taista vapauttaan muuten rajoittaa ennen hänen saapumistaan tehdyn rikoksen tai annetun tuomion johdosta. Edellä tässä momentissa tarkoitettu koskemattomuus alkaa seitsemän päivää ennen sitä päivää, jona todistajan tai asiantuntijan kuulustelu on määrätty pidettäväksi, ja lakkaa sen jälkeen kun hänellä on ollut tilaisuus poistua maasta viidentoista peräkkäisen päivän ajan siitä päivästä, jona hänelle on ilmoitettu, ettei hänen läsnäolonsa enää ole tarpeen. Jos todistaja tai asiantuntija on kutsuttu 2 momentissa mainitun lain nojalla, noudatetaan sanotun lain säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 106/87
Lakivaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 6/88

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.