736/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 5 §: n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/73) 5 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

5 §

Maksutonta oikeudenkäyntiä voidaan pyytää kirjallisesti tai asian suullisessa käsittelyssä myös suullisesti. Pyynnön yhteydessä hakijan on annettava kirjallinen vakuutus varallisuusoloistaan ja elatusvelvollisuudestaan sekä muu saatavissa oleva tarpeellinen selvitys. Vakuutuksen on oltava hakijan kotipaikan kunnan sen viranomaisen oikeaksi todistama, jonka tehtävänä on antaa todistuksia kunnassa asuvien henkilöiden varattomuudesta tai vähävaraisuudesta. Oikeaksi todistamista ei vaadita, jos hakijan kotipaikka ei ole vaikeudetta selvitettävissä tai vakuutuksessa ilmoitetut tiedot havaitaan totuutta vastaaviksi. Selvityksen esittämisestä silloin, kun hakijalla on kotipaikka muualla kuin Suomessa, säädetään asetuksella.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 106/87
Lakivaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 6/88

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.