735/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään yleisestä oikeusaputoiminnasta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain 12 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (976/81), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

12 §

Asetuksella voidaan säätää, että oikeusapua annetaan myös sellaiselle henkilölle, joka ei voi saada sitä 1 momentin nojalla.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.