689/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Laki merilain 215 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 215 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa (646/75), näin kuuluvaksi:

215 §

Jolla on hallussaan toisen alus tai rakenteilla oleva alus korjausta tai rakentamista varten, saa pitää aluksen tai rakenteilla olevan aluksen vakuutena tehtävän suorittamiseen perustuvasta saatavasta. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annettua lakia (688/88).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Jos sopimus aluksen korjaamisesta tai rakentamisesta on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tämän lain voimaan tuloa voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 1/88
Lakivaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 70/88

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.