652/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (725/78) 2§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

2 §

Tätä lakia ei sovelleta valtion virastoissa, laitoksissa tai liikelaitoksissa eikä kunnan tai muun julkisyhteisön virastossa tai laitoksessa. Kunnan tai muun julkisyhteisön kuin valtion tuotanto- tai liikelaitokseen tätä lakia sovelletaan sen mukaan kuin siitä asetuksella säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Hallituksen esitys 190/87
Toisen lakivaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 44/88

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.