646/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan eräistä terveydenhuollon tutkinnoista 24 päivänä elokuuta 1984 annetun asetuksen (626/84) 1§:n 3 momentti sekä

lisätään 3§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä heinäkuuta 1985 ja 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetuilla asetuksilla (690/85 ja 483/86), uusi 7 momentti seuraavasti:

1 §

Tässä pykälässä mainittuja tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston lääketieteellisissä tiedekunnissa, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion yliopistossa ja Åbo Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa sanotaan koulutusyksiköiksi.

3 §

Åbo Akademi -nimisessä yliopistossa on yksi terveydenhuollon ja terveydenhuollon opettajankoulutuksen koulutusohjelma.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.