644/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus teologisen perustutkinnon järjestämisestä Joensuun yliopistossa

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Humanistisessa tiedekunnassa on ortodoksisen teologian koulutusohjelma.

2 §

Koulutusohjelman tavoitteena on teologisista tutkinnoista annetussa asetuksessa (527/78) säädetyllä tavalla:

1)antaa valmius toimia ortodoksisen kirkon teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä eräissä yhteiskunnallisissa tehtävissä, kuten sairaalalaitoksen, puolustusvoimien tai vankiloiden palveluksessa tahi kehitysyhteistyössä taikka aineenopettajan tehtävissä peruskoulussa sekä lukiossa ja muussa keskiasteen oppilaitoksessa;

2)antaa ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa asetuksessa (179/70) tarkoitetut tiedot ja taidot pappis- ja kanttorikoulutukseen kuuluvissa oppiaineissa tai aineenopettajan työssä tarvittavat tiedot ja taidot; sekä

3)antaa valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen jollakin tiedekunnassa edustettuna olevalla tieteenalalla.

3 §

Koulutusohjelman aine- ja syventäviin opintoihin sisältyy soveltavia harjoituksia ja ohjattua työharjoittelua tai opetusharjoittelua yhteensä 8-20 opintoviikkoa siten kuin tutkintosäännössä tarkemmin määrätään.

Harjoitukset toteutetaan soveltuvin osin ortodoksisessa seminaarissa tiedekunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Tiedekunta voi hyväksyä myös muutoin suoritetut harjoitukset.

4 §

Koulutusohjelmaan on aineenopettajien koulutuksessa mahdollista liittää toisen opetettavan aineen opinnot psykologiassa tai historiassa. Tiedekunta voi myöntää opiskelijalle oikeuden liittää koulutusohjelmaan opetettavan aineen opinnot jossakin muussa aineessa.

5 §

Kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetussa asetuksessa (530/78) tarkoitetun opetusharjoittelun opiskelija voi aineenopettajien koulutuksessa aloittaa suoritettuaan vähintään 50 opintoviikkoa koulutusohjelman mukaisia opintoja, joista noin 30 opintoviikkoa on opetettavan aineen opintoja. Jos opetusharjoitteluun kuuluu opetustyöhön tutustuttava osa, joka ei vaadi itsenäistä osallistumista opetukseen, voidaan tämä osa suorittaa ennen opintojen edistymistä vaadittuun laajuuteen.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.