627/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 24 päivänä marraskuuta 1978 annetun asetuksen (886/78) 3§ näin kuuluvaksi:

3 §

Jos maanhankintalupaa koskevassa asiassa kauppahinta on 500 000 markkaa suurempi ja maatalouspiiri katsoo, että lupa on evättävä, sen on saatettava asia maatilahallituksen ratkaistavaksi kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Jos tällöin kuitenkin on kysymys maanhankintaoikeuslain 2§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, maatalouspiirin on siirrettävä asia viipymättä ja viimeistään kuuden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta asianomaisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Milloin julkinen kaupanvahvistaja tai maatalouspiiri toteaa, että kysymys on maanhankintaoikeuslain 2§:n 2 momentin 1-3 tai 5 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, sen on ensi tilassa ilmoitettava kirjallisesti ostajalle, ettei saanto ole luvanvarainen. Julkisen kaupanvahvistajan voidaan katsoa täyttäneen kyseisen velvoituksen myös tekemällä asiasta merkintä kauppakirjaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988. Ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin kauppoihin ja ennakkotietohakemuksiin sovelletaan aikaisemman asetuksen säännöksiä.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.