610/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Laki Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain 11§:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (842/81), näin kuuluvaksi:

11 §

Valtioneuvosto antaa määräämillään ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä:

1)että valtio maksaa tulo- ja menoarvioon otettavan lainojen hyväksymisvaltuuden puitteissa yhtiölle yhtiön luotonantotoimintaa varten vuosina 1988-1993 ottamien lainojen korkokustannusten ja vähintään 5 prosentin vuotuisen koron välisen erotuksen;Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä heinä>kuuta 1988.

Hallituksen esitys 55/88
Valtiovarainvaliok. miet. 19/88
Suuren valiok. miet. 56/88

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.