591/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus kotitalousopettajaopistoista annetun asetuksen 6 ja 7§:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan kotitalousopettajaopistoista 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun asetuksen (430/62) 6§ sekä 7§:n 1, 3 ja 4 momentti,

näistä 7§:n 1 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä syyskuuta 1981 annetulla asetuksella (606/81), näin kuuluviksi:

6 §

Kotitalousopettajaopistossa on rehtorin virka tai toimi. Lisäksi kotitalousopettajaopistossa voi olla yliopettajan, lehtorin, opettajan ja kurssitoimenjohtajan virkoja ja toimia sekä muita virkoja toimia.

Kotitalousopettajaopistossa voi myös olla tuntiopettajia ja muita tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

7 §

Kelpoisuusvaatimuksena kotitalousopettajaopiston ja kotitalousnormaalikouluksi määrätyn oppilaitoksen yliopettajan, lehtorin ja opettajan virkoihin ja toimiin on:

1)kasvatus- ja opetusopin yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen filosofian tai kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto ja siinä tai erikseen suoritettuna korkein arvosana kasvatus- ja opetusopissa sekä arvosana psykologiassa;

2)kemian ja ravinto-opin sekä luonnontieteiden yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy korkein arvosana ravintokemiassa;

3)ravintotalouden ja kotitalouden yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen kotitalousopettajan tutkinto sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy arvosana ravintokemiassa;

4)kodinhoidon yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen kotitalousopettajan tutkinto sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy arvosana kodin taloustieteessä;

5)maatalous- ja yhteiskunta-aineiden sekä maatalousaineiden yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettu loppututkinto, johon sisältyy arvosana kotieläintieteessä ja maanviljelystaloudessa;

6)puutarhanhoidon lehtorin virkaan tai toimeen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy korkein arvosana puutarhatieteessä tai puutarha-agronomin tutkinto tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu puutarha-alan tutkinto;

7)kodin talousopin lehtorin virkaan tai toimeen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy korkein arvosana kodin taloustieteessä;

8)ravintotalouden opettajan, kodinhoidonopettajan ja talousopettajan virkaan tai toimeen ylioppilastutkinto ja kotitalousopettajan tutkinto;

9)emännän virkaan tai toimeen ylioppilastutkinto ja kotitalousopettajan tutkinto sekä kahden vuoden toiminta laitostaloudessa; sekä

10)puutarhanhoidon opettajan virkaan tai toimeen ylioppilastutkinto ja puutarhaopettajan tutkinto.


Kotitalousopettajaopiston yhteydessä toimivan harjoituskoulun opettajilta vaaditaan sen lisäksi, mitä asianomaisen harjoituskoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty, kiitettävällä arvosanalla suoritetut opetusnäytteet sekä arvosana kasvatus- ja opetusopissa.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena kotitalousopettajaopiston virkoihin ja toimiin on lisäksi sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.