578/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Valtion lihantarkastamolta pyydetystä maahan tuotavan lihan tai lihavalmisteiden tarkastuksesta peritään valtiolle tarkastus- ja tutkimusmaksu sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Valtion lihantarkastamon suorittamasta tarkastuksesta peritään jokaiselta erikseen tullattavaksi ilmoitetusta tavaraerästä maksu seuraavasti:

Liha ja maksa

Tuore liha ja maksa 900mk

Pakastettu liha ja maksa 750mk

Lihavalmisteet ja raaka-aineet

Säilykkeet ja muut lihavalmisteet 350mk

Verijauho ja muut raaka-aineet 400mk

Mikäli erä on suurempi kuin 20 000 kiloa, peritään jokaiselta alkavalta 10 000 kilolta 100 markan suuruinen lisämaksu.

Liha- ja maksaerältä, jonka paino ei ylitä 100 kiloa, ja joka voidaan katsoa tuotetun maahan näytteenä, peritään tarkastusmaksuna 350 markkaa.

3 §

Edellä 2§:ssä tarkoitetun tarkastusmaksun lisäksi peritään täysimääräisinä tarkastusta varten muilta ostetuista palveluista aiheutuneet kustannukset.

4 §

Jos tarkastus suoritetaan maahantuojan pyynnöstä muuna kuin virka-aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna.

5 §

Tarkastusviranomainen laskuttaa tässä asetuksessa tarkoitetut maksut tarkastuksen pyytäjältä välittömästi tarkastuksen jälkeen. Maksuaika on 14 päivää. Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, peritään 16 prosentin viivästyskorko.

6 §

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Asetuksella kumotaan valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista 29 päivänä joulukuuta 1983 annettu asetus (1132/83).

Tarkastuksista, jotka on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu aikaisempien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.