574/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 14 ja 23§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 14§:n 1 momentti sekä

lisätään 23§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

14 §
Palveluista perittävät maksut

Edellä 8§:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut sekä 8§:n 2 momentissa tarkoitetut tulkkipalvelut ja palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut samoin kuin 11§:ssä tarkoitetut tutkimukset ovat vammaiselle henkilölle maksuttomia. Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus ovat maksuttomia myös muulle 8§:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle.


23 §
Siirtymäsäännös

Hakemus voidaan käsitellä aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti silloinkin kun hakemus on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen, jos toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset ovat syntyneet ennen tämän lain voimaantuloa ja etuuksia on haettu invaliidihuoltolain 30§:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Lain 23§:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien.

Hallituksen esitys 37/88
Sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 67/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.