508/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki rikoslain 7 luvun 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain 7 luvun 8§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (28/69), näin kuuluvaksi:

7 luku

Rikoksien yhtymisestä ja rangaistusten yhdistämisestä

8 §

Jos joku sen jälkeen, kun hänet on yhdestä tai useammasta rikoksesta tuomittu määräaikaiseen vankeusrangaistukseen, todetaan syypääksi siihen, että hän ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista oli tehnyt muitakin rikoksia, joista hänet tuomitaan määräaikaiseen vankeusrangaistukseen, on hänet tuomittava niin kuin kaikki rikokset olisi saatettu tuomioistuimen käsiteltäviksi samalla kertaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 156/87
Lakivaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 29/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.