507/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 2 luvun 1 a§:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (651/86), uusi näin kuuluva 2 momentti:

2 luku

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja sakon muuntorangaistuksesta

1 a §

Jos täytäntöönpantavana on yhdistetty vankeusrangaistus, johon sisältyvä rangaistus on ollut aikaisemmin täytäntöönpantavana, tai tuomitun vastapuolen muutoksenhakuvaatimuksen perusteella pidentynyt rangaistus, joka on aikaisemmin ollut täytäntöönpantavana silloisen tuomion perusteella lyhyempänä, suoritettava rangaistus on täytäntöönpantavana olevan ja aikaisemmin täytäntöönpantavana olleen rangaistuksen erotus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tässä laissa tarkoitettua yhdistettyä tai pidentynyttä rangaistusta lain voimaan tullessa rangaistuslaitoksessa suorittavan vangin rangaistusaika määritetään sekä tämän lain mukaisen laskutavan että aikaisemman laskutavan mukaan, joista noudatettavaksi tulee lyhyempään rangaistuslaitoksessa suoritettavaan rangaistuksen osaan johtava laskutapa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 156/87
Lakivaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 29/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.