505/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä maaliskuuta 1964 annetussa laissa (133/64), näin kuuluvaksi:

4 §

Jos jutussa on useampia kanteita ja asianosaiset niiden osalta vuoroin voittavat ja vuoroin häviävät, kumpikin vastaa omista kuluistaan. Milloin korkein oikeus jättää pysyväksi hovioikeuden ratkaisun lopputuloksen, on sen, joka häviää jutun, korvattava vastapuolensa kulut, jollei tämän ole asian laadun vuoksi vastattava niistä itse. Laki on sama, milloin hovioikeuden ratkaisu jää pysyväksi sen johdosta, että valituslupaa ei myönnetä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Niissä asioissa, joissa alioikeuden ratkaisu on annettu tai julistettu ennen lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisempaa lakia.

Hallituksen esitys 39/88
Lakivaliok. miet. 7/88
Suuren valiok. miet. 49/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.