484/1988

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus kalastuspiireistä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kalastuspiireistä 23 päivänä joulukuuta 1982 annetun asetuksen (1061/82) 20 ja 22§, 23§:n 2 momentti ja 25§, sekä

muutetaan 7§, 16§:n edellä oleva väliotsikko sekä 16-19§, niistä 16§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä helmikuuta 1984 annetulla asetuksella (195/84), näin kuuluviksi:

7 §

Kalastustoimistossa on seuraavat peruspalkkaiset virat:

1)kalastusbiologin, kalastustoimiston päällikkönä virka;

2)piirikalastusmestarin virka; sekä

3)toimistosihteerin virka.

Piirihallintoon voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset, virkasuhteen alkaminen ja virkavapaus
16 §

Kelpoisuusvaatimuksena kalastustoimiston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoito edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1)kalastusbiologilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto biologisissa aineissa sekä hyvä perehtyneisyys kalastustoimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin;

2)piirikalastusmestarilta iktyonomin tai kalatalousteknikon tutkinto; sekä

3)toimistosihteeriltä kauppaopistossa suoritettu tai muu virkaan soveltuva tutkinto.

17 §

Kalastusbiologin nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää tai ottaa sekä työsopimussuhteisen henkilön ottaa kalastusbiologi.

18 §

Milloin on kysymys virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus tai muusta enintään yhden vuoden kestävästä virkavapaudesta, myöntää kalastusbiologille virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö ja muille virkamiehille kalastusbiologi.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää kalastusbiologille valtioneuvosto ja muille virkamiehille maa- ja metsätalousministeriö.

19 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana sekä avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se, joka 18§:n mukaan myöntää virasta virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 1988.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.