481/1988

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1082/78) 2 § sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa asetuksessa (627/84) seuraavasti:

2 §

Yhteiskuntatieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion yliopistossa, Lapin korkeakoulussa, Oulun yliopiston humanistisessa ja teknillisessä tiedekunnassa, Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Vaasan korkeakoulussa sekä Åbo Akademi -nimisen yliopiston talous- ja valtiotieteellisessä ja kasvatustieteiden tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon vaatimiin toimiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.