476/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1988

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 antamansa päätöksen (836/85) 1§:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1986, 22 päivänä huhtikuuta 1987 ja 10 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (614/86, 428/87 ja 216/88), näin kuuluvaksi:

1 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia Intraperitoneaalisesti käytettävät dialyysinesteet

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Esittelijä
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.