452/1988

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1988

Laki eräistä tilusjärjestelyistä annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä tilusjärjestelyistä 31 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (54/75) 1§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §

Milloin rautatien rakentaminen on suoritettu tai suoritetaan siten, että tilusten pirstoutumisen vuoksi aiheutuu huomattavaa haittaa tilan tai sen osan käyttämiselle, voidaan tilojen kesken toimittaa tilusjärjestely edellyttäen, että haitan poistaminen tällöin on sopivasti aikaansaatavissa tuottamatta muille asianosaisille sanottavaa vahinkoa tai haittaa. Sanotussa tilusjärjestelyssä voidaan suorittaa tilusten vaihtoa, siirtää tiluksia täyttä rahavastiketta vastaan tilasta toiseen sekä määrätä rahakorvaus siltä osin kuin vaihdettavien tilusten jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 208/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 12/88

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.