430/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1988

Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) liitteenä olevaa tullitariffia ja teollisuustulliluetteloa sekä niiden suomenkielinen ja ruotsinkielinen sanamuoto eräiltä osin seuraavasti:

TULLITARIFFI

IV OSA ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT; ETYYLIALKOHOLI JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANVASTIKKEET

20. Ryhmä Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

Huomautuksia

2.- Nimikkeisiin 20.07 ja 20.08 eivät kuulu sokerivalmisteiden muodossa olevat hedelmähyytelöt, hedelmäpastat, sokerikuorrutetut mantelit ja niiden kaltaiset sokerivalmisteet (nimike 17.04) eivätkä suklaavalmisteet (nimike 18.06).

24. Ryhmä Tupakka ja valmistetut tupakanvastikkeet

Nimikkeen n:o Tavara Tulli
1. 2. 3.
24.03 Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakanvastikkeet; ''homogenoitu'' tai ''rekonstruoitu'' tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit: A. ''homogenoitu'' tai ''rekonstruoitu'' tupakka; tupakkajauhe 1kg -,28

VI OSA KEMIAN TEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET

32. Ryhmä Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

1. 2. 3.
32.08 Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; tämän ryhmän 4. huomautuksessa määritellyt liuokset 20 %
32.09 Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin 20 %

33. Ryhmä Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

1. 2. 3.
33.04 Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitovalmisteet (muut kuin lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rusketusvalmisteet; manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet 20 %

34. Ryhmä Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, "hammasvahat'' ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

1. 2. 3.
34.03 Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden irrottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden öljy- ja rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 % painosta 3,8 %

35. Ryhmä Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

1. 2. 3.
35.06 Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävissä, enintään 1 kg netto painavissa vähittäismyyntipakkauksissa:

38. Ryhmä Erinäiset kemialliset tuotteet

1. 2. 3.
38.23 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian ja siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat vapaa

VII OSA MUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI JA KUMITAVARAT

40. Ryhmä Kumi ja kumitavarat

1. 2. 3.
40.14 Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat (myös tutit), vulkanoidusta kumista, ei kuitenkaan kovakumista, myös kovakumiosin: A.kondomit ja muut ehkäisyvälineet 2 %

XIV OSA LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHA

71. Ryhmä Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metalliraha

Huomautuksia

4.- a) Termillä ''jalometalli" tarkoitetaan hopeaa, kultaa ja platinaa.

b) Termillä "platina'' tarkoitetaan platinaa, iridiumia, osmiumia, palladiumia, rodiumia ja ruteniumia.

10.- Sanonnalla "epäaidot korut" nimikkeessä 71.17 tarkoitetaan edellä olevan huomautuksen 8 a) kohdan mukaisia koruja (ei kuitenkaan nappeja tai muita nimikkeen 96.06 tavaroita eikä nimikkeen 96.15 hiuskampoja, -solkia ja niiden kaltaisia tavaroita eikä hiusneuloja), joissa ei ole luonnonhelmiä tai viljeltyjä helmiä, luonnon-, synteettisiä tai rekonstruoituja jalo- tai puolijalokiviä eikä (muuten kuin pinnoitteena tai vähäisinä osina) jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia.

XV OSA EPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT

73. Ryhmä Rauta- ja terästavarat

1. 2. 3.
73.09 Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, yli 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita 6,2 %

XVIOSA KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET

85. Ryhmä Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

1. 2. 3.
85.36 Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten:
A. varokkeet, kuormankytkimet, kytkinvarokkeet ja jonovarokekytkimet 18,2 %
B. releet 5 %
C. muut 18,2 %
e 5 %
85.38 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 85.35, 85.36 tai 85.37 laitteissa:
A. nimikkeeseen 85.35 kuuluvien laitteiden osat, nimikkeeseen 85.36 kuuluvien varokkeiden, kuormankytkinten, kytkinvarokkeiden, jonovarokekytkinten ja releiden osat sekä taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut nimikkeen 85.37 tavaroiden alustat, ilman niihin kuuluvia laitteita 20 %
B. muut 20 %
e 5 %

TEOLLISUUSTULLILUETTELO

Nimike Tavara Teollisuustulli
10.06 Riisi tullitariffin alanimikkeeseen 19.04.A. kuuluvien tuotteiden valmistukseen vapaa
11.03 11.04 Maissirouhe tullitariffin alanimikkeeseen 19.04.A. kuuluvien tuotteiden valmistukseen vapaa
11.08 Maissitärkkelys kivennäisvillateosten valmistukseen vapaa
11.08 Maissitärkkelys turkisten muokkaukseen vapaa
11.08 Maissitärkkelys, jonka makeisteollisuus käyttää valutärkkelyksenä makeisveron alaisten tuotteiden valmistuksessa tai tarttumisen estoaineena lakritsituotteiden valmistuksessa vapaa
11.08 Maissi- ja perunatärkkelys, jonka puunjalostusteollisuus käyttää nimikkeeseen 44.12 kuuluvien puutavaroiden tai lääketeollisuus lääkkeiden valmistukseen vapaa
16.04.A.II. Silli, josta enintään pää on poistettu, kalajalosteiden valmistukseen vapaa
17.01.B. Ruokosokeri hiivan tai nimikkeeseen 35.07 kuuluvien entsyymien valmistukseen vapaa vuoden 1990 loppuun
17.01.B. Tuotteet, joista sokerinraffinoimisteollisuus valmistaa: vapaa
17.03.B. - alanimikkeeseen 17.01.B. tai 17.02.C. kuuluvaa sokeria käytettäväksi:
-- lääkkeiden tai lääkkeisiin käytettävän rypälesokerin valmistukseen; tai
-- tullitariffin nimikkeisiin 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 ja 29.40 kuuluvien orgaanisten hedelmä- ja aminohappojen tai nimikkeeseen 35.07 kuuluvien entsyymien tai nimikkeeseen 38.23 kuuluvien tuotteiden (ei kuitenkaan sorbitolin) valmistukseen; tai
- tullitariffin 17. ryhmään kuuluvaa, maasta vietävää sokeria tai siirappia tai alanimikkeeseen 21.06.C. kuuluvaa, maasta vietävää maustettua tai värjättyä siirappia
17.02.C. Glukoosi hiivan valmistukseen vapaa vuoden 1990 loppuun
17.02.C. Rypäle- ja maitosokeri, jonka lääketeollisuus käyttää lääkkeiden valmistukseen vapaa
84.07.C. 84.08.C. Moottorit 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistolla varustettujen koneiden tai nimikkeisiin 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 tai 87.11 kuuluvien moottoriajoneuvojen valmistukseen tai nimikkeisiin 84.26 ja 84.27 kuuluvien trukkien valmistukseen vapaa
84.31 Akselit nimikkeisiin 84.25, 84.26, 84.28, 84.29 ja 84.30 sekä alanimikkeeseen 84.27.B. kuuluvien koneiden valmistukseen vapaa
84.83.B Tavarat perämoottoreiden tai 84. ryhmään kuuluvien omalla kuljetuskoneistolla varustettujen koneiden valmistukseen tai alanimikkeisiin 84.07.C. ja 84.08.B.II. liittyvissä teollisuustullieduissa mainittuun tarkoitukseen vapaa
85.29 Viivelinjat televisiovastaanottimien tai näyttöpäätteiden valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen päätöksellä osoitetaan, että vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa. Tämä tullittomuus on voimassa vuoden 1988 loppuun
85.29 Isolaattorit, kideoskillaattorit, sirkulaattorit ja suodattimet (lukuunottamatta duplex-suodattimia) henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen vapaa
85.38.B. Silikonikumista valmistetut näppäimistöt henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen vapaa, jos tullihallituksen päätöksellä osoitetaan, että vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa
90.13 Laserit ja laserputket laserlaitteiden valmistukseen vapaa
90.13 Nestekidenäytöt henkilöhakulaitteiden, radiopuhelinjärjestelmien tilaajalaitteiden ja tukiasemien valmistukseen vapaa

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 212/87
Valtiovarainvaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 19/88

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.