418/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1988

Laki maataloustulolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä elokuuta 1982 annettuun maataloustulolakiin (629/82) uusi näin kuuluva 16 a§:

16 a §

Poiketen siitä, mitä 16§:ssä on säädetty maataloustuotannon ohjaamiseen ja tasapainottamiseen varattavista määrärahoista ja niiden lisäyksen lukemisesta maataloustuloksi, vuonna 1988 varataan sanottuun tarkoitukseen 16§:ssä säädetyn lisäksi 105 miljoonaa markkaa. Tästä määrästä 63 miljoonaa markkaa peritään, sen mukaan kuin erikseen säädetään, maataloudelta maatalouden markkinoimismaksuina, veroina ja vientimaksuina, joita ei 3§:ssä tarkoitettua kokonaislaskelmaa laadittaessa lueta maatalouden kustannuksiin.


Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 1988 ja valtio voi lain voimaantultua 16 a§:ssä tarkoitettua määrärahan lisäystä vastaavasti sitoutua tekemään maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetussa laissa (81/83) tarkoitettuja sopimuksia. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 48/88
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 46/88

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.