412/1988

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä muutetaan erikoislääkärin tutkinnosta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (691/85) 9§ näin kuuluvaksi:

9 §

Oikeus suorittaa suppean erikoisalan erikoislääkärin oikeuteen ja hallinnon pätevyyteen vaadittava erikoistumisohjelma on erikoislääkärillä.

Koulutusyksiköt voivat perustaa erikoistumisohjelmia edellyttäen:

1)että lääkintöhallitus on todennut erikoislääkäritarpeen asianomaisella alalla; ja

2)että koulutusyksiköllä on koulutuksen järjestämiseen tarvittavat voimavarat.

Ennen erikoistumisohjelman perustamista koulutusyksikön tulee kuulla lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (562/78) 25§:ssä tarkoitettua neuvottelukuntaa. Erikoistumisohjelman perustamisesta tulee ilmoittaa opetusministeriölle.

Perustaessaan erikoistumisohjelmia, vahvistaessaan niiden koulutusvaatimuksia sekä järjestäessään niihin kuuluvaa koulutusta koulutusyksiköiden tulee toimia keskenään yhteistyössä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.