407/1988

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Laki kansanterveyslain 15§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain 15§:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (744/78), näin kuuluviksi:

15 §

Kunta voi myös tehdä muiden kuin 14§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten kanssa sopimuksen oppilaitokselle kuuluvan terveydenhuollon suorittamisesta kunnan terveyskeskuksen toimesta.

Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen työterveyshuoltolain 3§:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä>kuuta 1988.

Hallituksen esitys 214/87
Talousvaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 11/88

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.